Fee payment & refund policy

1. GENERAL RULES
 • At the start of each school year, parents will receive information about tuition, day-boarding, meals, and the school's incentive policy.
 • Parents must understand their obligations to pay fees on time. If the school's reminders are not received by the parents for whatever reason, this does not imply acceptance of delay in payment of fees as prescribed.
 • If a student fails to pay tuition and fees on time, an extension request letter from their parents must be obtained and certified by a representative of the Board of Management, but no more than twice throughout the school year. Each extension is limited to 30 days from the original due date (the 10th of every month). Without an authorized extension letter, the School may suspend services and education and take any other action required by applicable laws, regulations, or agreements. 
 • When payment incentives and other incentive policies are in effect concurrently, tuition fees are determined in the following order: Priority should be given to incentive policies and the (01) highest-value policy should be used. On the remaining fees, payment incentives will be applied. Students are ineligible for these policies if they pay after the effective period has expired or if they do not match the requirements for the months spent studying.
 • Actual days of attendance are determined based
 • Tuition fees and other fees shall not be refunded for unauthorised absences or circumstances that are not eligible for a refund. Refunds (if applicable) are defined in this document's guidelines.
 • Tuition fees must be paid directly to the accounting department or via bank transfer to the school's designated bank account.  
 • Only the Management Board, Accounting Department, Admissions and Customer Services Department can communicate directly with parents/guardians regarding fees payment and refund, staff and teachers are not permitted to participate in this matter. All tuition fee losses caused as a result of non-compliance with these guidelines are not the school's responsibility. 
2. REGISTRATION FEE (apply exclusively to new students)
 • Phí ghi danh được đóng sau khi nhà trường có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh. Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Trường chấp nhận học sinh vào học cho đến khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo quy định và phát hành phiếu nhập học cho học sinh.
 • Học sinh bảo lưu quay trở lại học, thời gian không quá 12 tháng (kể từ ngày bảo lưu) thì không cần nộp thêm khoản này.
 • Học sinh chuyển cấp học, chuyển trường trong bất kỳ trường nào thuộc Tập đoàn Giáo dục IGC khi chuyển lên cấp học lớn hơn hoặc chuyển trường đều được miễn phí này.
 • Khoản phí này không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
   
3. ENTRANCE ASSESSMENT FEES (apply exclusively to new students registering some compulsory programs)
 • Phí đánh giá năng lực đầu vào được đóng trước khi học sinh tham gia bài kiểm tra.
 • Học sinh chuyển cấp học, chuyển trường trong bất kỳ trường nào thuộc Tập đoàn Giáo dục IGC khi chuyển lên cấp học lớn hơn hoặc chuyển trường đều được miễn phí này.
 • Khoản phí này không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.4. TUITION FEES
 • Học phí được tính trọn năm học, có thể thay đổi theo từng năm nhưng cam kết không vượt quá 10% mức đã công bố năm trước đó trong cùng cấp học.
 • Thời hạn nộp học phí được quy định như sau:

a. Đối với học sinh mới

+ Thực hiện đóng học phí trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận thông báo nhập học của nhà trường.

+ Trường hợp nhập học trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 15 thì đóng học phí trọn tháng, nhập học sau ngày 15 thì đóng học phí 1/2 tháng.

b. Đối với học sinh đang theo học

+ Học phí được quy định thu bằng 02 hình thức:

Theo gói năm học hoặc học kỳ: đóng theo thông báo để hưởng chiết khấu thanh toán. Trường hợp Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh đóng sau thời gian quy định sẽ không được hưởng chiết khấu này. 

Theo gói đóng tháng: Học phí năm được chia thành 7 lần đóng/năm học đóng đến ngày 10 hằng tháng. Đối với tháng 1&2 sẽ thanh toán một lần đến ngày 10 tháng 1; tháng 4&5 sẽ thanh toán một lần đến ngày 10 tháng 4. 

 
5. ON-DEMAND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
 • Bao gồm toàn bộ phí đóng cho các hoạt động ngoài chương trình chính khóa: luyện thi, phụ đạo, nâng cao, câu lạc bộ đội nhóm và các hoạt động khác.
 • Nhà trường sẽ công bố mức thu trước khi thực hiện, việc Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh đăng ký được hiểu là Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh đã lựa chọn chương trình tự chọn theo thỏa thuận hai bên.
 • Hoạt động ngoại khoá theo nhu cầu được quy định thu theo thông báo của nhà trường.
   


6. FEES FOR THIRD PARTY
 • Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trong hoạt động chung, trường sẽ linh động hỗ trợ thu hộ - chi hộ phí từ đơn vị thứ 3 đối với các nội dung sau:

+ Phí dự thi và cấp chứng chỉ như: MOS, IELTS, KET, PET,…

+ Phí theo yêu cầu Nhà nước: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn,…

+ Các loại phí khác phát sinh theo nhu cầu đề xuất của Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh.

 • Đơn giá và thời điểm thu các loại phí này tùy thuộc vào yêu cầu đơn vị thứ 3 và sẽ được thông báo đến Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh trước khi thực hiện.

7. UNIFORM AND EQUIPMENT
 • Đây là khoản thu được công bố chi tiết danh mục và mức giá hằng năm, bao gồm: tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, phần mềm ứng dụng, đồng phục, ấn phẩm… phục vụ công tác học tập của học sinh.
 • Tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, đồng phục, ấn phẩm,…: chỉ hoàn lại khi đã đăng ký đóng tiền nhưng chưa được nhận hoặc đã nhận nhưng chưa sử dung trong 03 ngày. Riêng phí phần mềm ứng dụng không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
8. FEES FOR WITHDRAWAL, DEFERMENT, AND TRANSFER

a. Học sinh nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo Quy định hoặc nghỉ học theo kế hoạch của Nhà Trường

 • Các ngày nghỉ Lễ, Tết hoặc nghỉ theo kế hoạch Nhà trường (không bao gồm thứ 7 & Chủ nhật), học phí được trừ số ngày nghỉ * đơn giá hoàn phí bán trú trên phiếu báo phí hàng tháng.

+ Nghỉ học có phép, vắng liên tục từ 03 ngày trở lên (không bao gồm các ngày nghỉ Lễ, Tết hoặc nghỉ theo kế hoạch Nhà trường) và phải báo trước với Nhà trường ít nhất 01 ngày, được hoàn trả bằng số ngày nghỉ học có phép * đơn giá hoàn phí bán trú.

+ Đơn giá hoàn phí được thể hiện trên biểu phí công bố hằng năm.

 • Thời gian hoàn phí bán trú: được hoàn vào kỳ thu phí của tháng kế tiếp. Thứ tự ưu tiên xử lý tiền hoàn trả là: 1) Trường hợp học sinh tiếp tục học thì sẽ cấn trừ vào các loại phí phải đóng của tháng kế tiếp hoặc hoàn lại bằng tiền khi kết thúc năm học nếu đã đóng gói theo năm/ học kỳ; 2) Hoàn lại bằng tiền khi học sinh không tiếp tục học tại trường.

b.Học sinh chủ động xin rút hồ sơ: 

 • Nhà trường chỉ giải quyết khi Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh thông báo với Nhà trường bằng đơn ít nhất 30 ngày trước khi chính thức thôi học.
 • Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn phí trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm thôi học chính thức và nhận thông tin tài khoản ngân hàng của phụ huynh.
 • Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ công nợ học phí và các khoản phí cho đến hết tháng chính thức thôi học.
 • Nếu phụ huynh đóng theo gói năm/ học kỳ, nhà trường sẽ truy thu số tiền chiết khấu thanh toán đã được hưởng.
 • Thời điểm chính thức thôi học được xét làm mốc quy định tính hoàn phí như sau: 

+ Tháng đang học, hoàn trên số ngày còn lại chưa sử dụng * đơn giá hoàn phí bán trú.

+ Đối với tháng chưa học (đã đóng học phí nhưng chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ của tháng) mức hoàn trả sẽ thực hiện bằng 100% số tiền thực đóng của tháng chưa học.

+ Hoạt động ngoại khóa theo nhu cầu: chỉ hoàn lại nếu ngày chính thức thôi học trước 05 ngày bắt đầu chương trình ngoại khóa theo nhu cầu.

 • Các khoản phí khác (nếu có) sẽ được xem xét hoàn phí tùy trường hợp.
 • Phí thuộc đơn vị thứ 3: hoàn phí (nếu có) thực hiện theo quy định của đơn vị quản lý, nhà trường không chịu trách nhiệm nội dung này.

c. Học sinh bị buộc thôi học, đình chỉ: Trường hợp học sinh bị đình chỉ, buộc thôi học. Nhà trường sẽ thông báo đến Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh theo quy định tùy từng trường hợp.


9. SCHOOL BUS
 • Chuyển đổi chương trình học chính khóa là việc chuyển từ chương trình đang học sang chương trình khác.
 • Chuyển trường là việc học sinh chuyển đổi giữa các trường trong Tập đoàn IGC trong cùng cấp học, cùng năm học. 
 • Nhà trường chỉ giải quyết khi học khi Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh thông báo với Nhà trường bằng đơn ít nhất 5 ngày làm việc trước khi chuyển đổi.  
 • Học sinh chỉ được chuyển đổi chương trình học chính khóa/ chuyển trường trong hệ thống trường học của Tập đoàn giáo dục IGC khi kết thúc năm học/ kỳ học/ tháng học. 
 • Học sinh chỉ được phép chuyển đổi tối đa 02 lần trong một năm học. 
 • Mức chênh lệch học phí được xác định bằng học phí theo biểu phí hiện hành của chương trình học sau chuyển đổi trừ học phí theo biểu phí hiện hành của chương trình học trước chuyển đổi. 
 • Đối với tháng đã và đang học, Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ công nợ học phí và các khoản phí cho đến hết tháng chuyển đổi. 
  Đối với tháng chưa học (đã đóng học phí nhưng học):

+ Trường hợp chuyển từ mức học phí cao sang mức học phí thấp, mức chênh lệch học phí được Nhà trường hoàn lại khi kết thúc năm học. Trong trường hợp, phụ huynh muốn hoàn ngay mức chênh lệch học phí thì Nhà trường sẽ thu lại toàn bộ số tiền chiết khấu thanh toán đã được hưởng.

+ Trường hợp chuyển từ mức học phí thấp sang mức học phí cao, Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh có nghĩa vụ thanh toán mức chênh lệch học phí theo thời hạn quy định thu học phí Mục 4b.  

+ Đối với tháng chưa học (chưa đóng học phí): Cha mẹ/ Người giám hộ học sinh có nghĩa vụ thanh toán học phí theo biểu phí hiện hành của chương trình sau chuyển đổi theo thời hạn quy định thu học phí Mục 4b

 • Đối với học sinh chuyển trường: 

+ Các khoản phí bao gồm: tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, đồng phục, ấn phẩm đã được nhận sản phẩm; phí thuộc đơn vị thứ ba sẽ không được hoàn trong mọi trường hợp.  

+ Các khoản phí còn lại (học phí, hoạt động ngoại khoá do trường tổ chức ….): trường cũ sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả số tiền còn lại chưa sử dụng theo quy định sau khi Cha mẹ/ Người giám hộ hoàn thành đóng các khoản phí tại trường mới.