Chương trình cốt lõi

Chương Trình Việt Nam
Chương trình giáo dục Việt Nam của trường Thái Bình Dương được giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với định hướng phát triển năng lực của người học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về Toán, Tiếng Việt, các môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Pháp luật, Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ thuật và Giáo dục hướng nghiệp.
Xem chi tiết
Chương Trình Quốc Tế Cambridge
Chương trình Quốc tế được xây dựng từ bậc tiểu học (06 tuổi) đến bậc trung học phổ thông (18 tuổi). Với phương pháp đào tạo lấy học sinh làm trung tâm, chương trình học quốc tế, ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống tại trường Thái Bình Dương luôn có sự đồng hành của các giáo viên quốc tế, giúp học sinh phát triển toàn diện theo từng cấp học. 
Xem chi tiết