Học bổng

HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC </br>ĐỒNG HÀNH THẾ HỆ CÔNG DÂN TOÀN CẦU XUẤT SẮC
Kết thúc
HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC
ĐỒNG HÀNH THẾ HỆ CÔNG DÂN TOÀN CẦU XUẤT SẮC
IGC Group vui mừng đồng hành các em học sinh đầy hoài bão, ước muốn trở thành những công dân toàn cầu xuất sắc.
Các em học sinh tự tin rằng mình xứng đáng một phần thưởng cho quá trình học tập và rèn luyện vừa qua để tiếp tục được thụ hưởng môi trường giáo dục chất lượng tại Hệ thống trường phổ thông liên cấp IGC School.
Xem chi tiết
IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Đang diễn ra
IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Nghề giáo là nghề con tim. Người thầy yêu nghề dạy sẽ giúp học trò yêu thích việc học tập. Thầy cô là tấm gương sáng của sự kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu và truyền động lực để học sinh - sinh viên phát huy tiềm năng tốt nhất.
Xem chi tiết
CHÚC MỪNG 9 HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC, NĂM HỌC 2022-2023
CHÚC MỪNG 9 HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC, NĂM HỌC 2022-2023
Xem chi tiết