Học tập trực tuyến

Học trực tuyến
Học trực tuyến là một hình thức học tập chính thức. Nhà trường sẽ có thông báo đến Phụ huynh, Học sinh khi có sự chuyển đổi hình thức học trực tuyến thay cho các lớp học thông thường nhằm cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo trong năm học và duy trì nền nếp, thói quen học tập trong mọi hoàn cảnh, thời điểm.
Xem chi tiết
HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH MỚI
Từ khi xuất hiện COVID-19, việc học tập trực tuyến trở nên phổ biến và cần thiết. Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (IPS) với sự chuẩn bị chu đáo, kinh nghiệm giảng dạy của đội ngũ giáo viên; khả năng tiếp cận, sự thích nghi nhanh chóng của các em học sinh, những tiết học trực tuyến để thích ứng với tình hình mới đã trở nên sinh động và thú vị hơn.
Xem chi tiết