Lộ trình học tập

Lộ trình 1
 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chương trình Tiếng Anh Cambridge (ESL)
Lộ trình 2
 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chương trình chuẩn quốc tế Cambridge (CAIE)
 • Học sinh đạt điều kiện đầu vào
Chương trình học
 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Các môn Thể chất, Tình cảm - Xã hội, Thẩm mỹ - Âm nhạc, Công nghệ thông tin, Phát triển sáng tạo, Kỹ năng sống do IGC xây dựng
 • Chương trình Tiếng Anh Cambridge (ESL): Tăng cường tiếng Anh với 100% giáo viên bản xứ, gồm các môn: tiếng Anh, Khoa học.
Chuẩn đầu ra

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Chứng chỉ Cambridge Starters – Movers – Flyers
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark

Lớp 6-8

 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS5, GS6

Lớp 9-10

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT (lớp 9)
 • Chứng chỉ IELTS 5.0 - 5.5

Lớp 11-12

 • Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (lớp 12)
 • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS
Chương trình học
 • Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT
 • Các môn Thể chất, Tình cảm - Xã hội, Thẩm mỹ -  Âm nhạc, Công nghệ thống tin Phát triển kinh tế, kỹ năng sống do IGC xây dựng
 • Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CAIE) học hoàn toàn 100% với giáo viên Tiếng Anh bản xứ, gồm các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
Chuẩn đầu ra

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Chứng nhận hoàn thành Cambridge Primary Checkpoint
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark

Lớp 6-8

 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chứng nhận hoàn thành Cambridge Lower Secondary Checkpoint
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS5, GS6

Lớp 9-10

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT (lớp 9)
 • Chứng chỉ Cambridge IGCSE

Lớp 11-12

 • Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (lớp 12)
 • Chứng chỉ Cambridge A/AS level
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS