Lộ trình học tập

Lộ trình 1
 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chương trình Quốc tế Cambridge (CAIE) 

             Học sinh đạt điều kiện đầu vào 

Lộ trình 2
 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chương trình tiếng Anh Cambridge nâng cao (ESL+)
Lộ trình 3 (Mới)
 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chương trình Tiếng Anh tăng cường (ESL)
Chương trình học
 • Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT
 • Chương trình Quốc tế chuẩn Cambridge (CAIE) (16-18 tiết/ tuần): học hoàn toàn bằng tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài, gồm các môn: tiếng Anh, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.
 • Chương trình phát triển, mở rộng bao gồm: STEAM, Leader in Me, Nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế, Giáo dục thể chất, Phát triển trách nhiệm Xã hội, Phát triển Thẩm mỹ - Âm nhạc
   
Chuẩn đầu ra

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Chứng nhận hoàn thành Cambridge Primary Checkpoint
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark

Lớp 6-8

 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Chứng nhận hoàn thành Cambridge Lower Secondary Checkpoint
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 5.0 - 5.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6

Lớp 9-10

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT (lớp 9)
 • Chứng chỉ Cambridge IGCSE
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 6.0 - 6.5

Lớp 11-12

 • Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (lớp 12)
 • Chứng chỉ Cambridge A/AS level
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 7.0 - 7.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS
Chương trình học

Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT

 Chương trình tiếng Anh Cambridge nâng cao (ESL+) (16-18 tiết/ tuần): tăng cường tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài, gồm các môn: tiếng Anh, Nghiên cứu xã hội và Khoa học

 Chương trình phát triển, mở rộng bao gồm: STEAM, Leader in Me, Nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế, Giáo dục thể chất, Phát triển trách nhiệm Xã hội, Phát triển Thẩm mỹ - Âm nhạc

Chuẩn đầu ra

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ Cambridge Starters – Movers – Flyers
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark

Lớp 6-8

 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 4.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6
   

Lớp 9-10

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT (lớp 9)
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 5.0 - 5.5

Lớp 11-12

 • Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (lớp 12)
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 6.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS
Chương trình học

Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT

Chương trình tiếng Anh Cambridge (ESL) (12 tiết/ tuần): tăng cường tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, gồm các môn: tiếng Anh, Nghiên cứu xã hội

Chương trình phát triển, mở rộng bao gồm: STEAM, Leader in Me, Nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế, Giáo dục thể chất, Phát triển trách nhiệm Xã hội, Phát triển Thẩm mỹ - Âm nhạc

Chuẩn đầu ra

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ Cambridge Starters – Movers – Flyers
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark

Lớp 6-8

 • Chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 4.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6

Lớp 9-10

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT (lớp 9)
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 5.0 - 5.5

Lớp 11-12

 • Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (lớp 12)
 • Năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 6.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS