Đội ngũ nhân sự

Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương có đội ngũ nhân sự nhận thức sâu sắc các giá trị cốt lõi:

Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm, đồng hành cùng học sinh trong quá trình giáo dục và phát triển

 

chevron_left
chevron_right
Thầy NGUYỄN HỒ TRUNG
Thầy NGUYỄN HỒ TRUNG
  • Hiệu trưởng
Thầy John Paul Grainger
Thầy John Paul Grainger
  • Giám đốc Chương trình Quốc tế
Thầy Phạm Minh Tân
Thầy Phạm Minh Tân
  • Phó Hiệu trưởng Vận hành
Cô Trần Thị Huệ Nhân
Cô Trần Thị Huệ Nhân
  • Phó Hiệu trưởng - Quản lý Chương trình Quốc tế
Cô Trần Thị Kim Tuyết
Cô Trần Thị Kim Tuyết
  • Phó Hiệu trưởng
Cô Trịnh Thị Thu Hà
Cô Trịnh Thị Thu Hà
  • Phó Hiệu trưởng
cô Nguyễn Thị Yếng Thu
cô Nguyễn Thị Yếng Thu
  • Trưởng Bộ phận Tiểu học
Thầy Penny
Thầy Penny
  • Trưởng nhóm Giáo viên Nước ngoài Chương trình Quốc tế
Thầy Varley Alexander Thomas
Thầy Varley Alexander Thomas
  • Điều phối viên chương trình Cambridge
chevron_left
chevron_right