Đăng ký sách Chương trình Quốc tế năm học 2023 - 2024

Phụ huynh học sinh lựa chọn khối lớp phù hợp với học sinh để đăng ký sách chương trình Quốc tế năm học 2023 - 2024
Đăng ký sách Chương trình Quốc tế năm học 2023 - 2024

Phụ huynh học sinh vui lòng lựa chọn khối lớp và nhấn vào link đăng ký sách cho học sinh.

Để hỗ trợ thông tin, PHHS vui lòng liên hệ hotline 0932 940 515 hoặc Giáo viên Chủ nhiệm Chương trình Quốc tế của học sinh.

KHỐI TIỂU HỌC

 

 

KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

   

 

KHỐI THPT