09.10 2023

Chương trình gặp gỡ định kỳ giữa Ban Giám hiệu và đại diện lớp

 Nhằm lắng nghe những ý kiến, phản hồi, góp ý của các em học sinh, trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương sẽ định kỳ tổ chức các buổi gặp gỡ 1 lần/tháng giữa thầy cô trong Ban Giám hiệu và học sinh đại diện các lớp. Trong buổi gặp gỡ tháng 10/2023, các thầy cô đã lắng nghe, ghi nhận và phản hồi nhiều đóng góp tích cực của các đại diện lớp. Những ý kiến đóng góp của các em sẽ nhanh chóng được nhà trường xử lý với mong muốn càng ngày càng nâng cao hiệu quả giảng dạy, chất lượng dịch vụ của trường, nhằm đem đến cho các em học sinh môi trường học tập hạnh phúc.

Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang học và bàn

Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang học, bàn và văn bản cho biết 'IGC SCHOOL THAI BINH DUONG PRIMARY SCHOOL IT LAB X P Excel Power 毀'

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản