11.03 2024

Chuyên đề Tâm lý: “Phòng chống xâm hại” dành cho học sinh khối 1, 2

Trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương luôn có những hoạt động và chuyên đề tâm lý phù hợp cho các cấp lớp và độ tuổi. Ngoài hoạt động tham vấn tâm lý thường xuyên tại phòng tư vấn học đường, các chuyên đề tâm lý tập trung còn được tổ chức định kỳ, giúp học sinh trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành xã hội. Vừa qua, phòng tâm lý học đường của nhà trường đã tổ chức chuyên đề “phòng chống xâm hại” dành cho các em học sinh khối 1, 2.

Những hoạt động đa dạng về hình thức, cùng những nội dung được truyền đạt tinh tế, phù hợp đã giúp các em học sinh ý thức và phân biệt được những trường hợp, những tình huống phải đảm bảo tôn trọng ranh giới an toàn của cá nhân và những người xung quanh. Chuyên đề còn giúp các em nâng cao ý thức và thiết lập các kênh thông tin để báo cáo những sự việc bất thường đến người thân của các em tại trường học, tại gia đình nhằm mục tiêu đảm bảo sự an toàn cao nhất cho mỗi cá nhân học sinh.