09.10 2023

Chương trình khám sức khỏe định kỳ dành cho học sinh IPS Đồng Nai

Vào mỗi học kỳ, học sinh trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương sẽ được thăm khám sức khỏe định kỳ để theo dõi các chỉ số phát triển của cơ thể và tình hình sức khỏe tổng quát của học sinh. Căn cứ vào kết quả, nhà trường sẽ có kế hoạch truyền thông, bố trí chương trình bán trú phù hợp với thể trạng, sự phát triển của các em học sinh

Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, bệnh viện và văn bản

Sau các lần thăm khám, chỉ số sức khỏe của các em sẽ được ghi nhận trong sổ sức khỏe và được lưu trữ tại trường phục vụ cho công tác chăm sóc, theo dõi sự phát triển của học sinh

Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang học, bệnh viện và văn bản

Có thể là hình ảnh về 7 người, trẻ em, đang trình diễn võ thuật, đồ chơi trẻ em và văn bản