10.03 2024

Dự án học tập học sinh khối 2 chủ đề “Khát vọng sinh tồn”

Việc tìm hiểu về thế giới động thực vật, cũng như những điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng trở nên thật sinh động và hào hứng với học sinh khối 2 qua quá trình các em thực hiện dự án “Khát vọng sinh tồn”.

Để thực hiện dự án, học sinh khối 2 sẽ được giáo viên hướng dẫn tìm hiểu nhiều thông tin quan trọng về thế giới động, thực vật trong các bài học về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và những kỹ năng tích lũy qua các hoạt động học tập trải nghiệm. Các em sẽ đóng vai là người tuyên truyền bảo vệ các loài động vật, và hoàn thành nhiều mục tiêu của dự án giúp các em học được nhiều kiến thức và kỹ năng thú vị như: vẽ tranh tuyên truyền, thực hiện các sản phẩm thủ công tái chế về các loài động vật mà em yêu thích.

Học tập theo dự án là phương pháp giảng dạy tạo điều kiện cho học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng thông qua các dự án học tập. Học sinh với sự hướng dẫn của giáo viên sẽ cùng đưa ra các giải pháp, lên kế hoạch, phân chia giai đoạn, nhóm phụ trách để cùng giải quyết các vấn đề được đặt ra trong dự án. Phương pháp này góp phần thúc đẩy tư duy sáng tạo, kết hợp với nhiều kỹ năng trong quá trình thực hiện dự án sẽ giúp học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, thiết thực. Ở mỗi khối học, học sinh IPS sẽ có những dự án đa dạng, sinh động phù hợp với kiến thức.