14.11 2023

IPS tổ chức Ngày hội quyên góp sách “Chia sẻ tri thức”

Với mục đích kết nối giữa thư viện trường cùng các tủ sách lớp, tăng cường sự chia sẻ, hạn chế lãng phí tài nguyên sách, đồng thời tăng cường hiệu quả văn hóa đọc trong nhà trường, trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương đã tổ chức ngày hội quyên góp sách “Chia sẻ tri thức” thu hút được đông đảo sự ủng hộ, chia sẻ của giáo viên, cán bộ nhân viên và đặc biệt là các em học sinh trường.

Trước khi diễn ra ngày hội quyên góp sách, thư viện trường đã phát động chiến dịch “Chia sẻ tri thức” từ ngày 16.10 đến ngày 10.11.2023. Sau chương trình quyên góp, thư viện nhà trường đã được tăng cường nhiều tựa sách quý, tạo điều kiện cho nhiều bạn học sinh tiếp cận được nguồn tri thức lớn của nhân loại. Sau ngày hội quyên góp sách, thư viện nhà trường đã tổng hợp được trên 300 đầu sách để bổ sung vào nguồn tài liệu đa dạng, phong phú phục vụ cho sinh hoạt đọc sách tại IPS.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em và văn bản 

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản