09.05 2024

Yêu môi trường - Yêu nước sạch qua dự án học tập của các em học sinh khối 3 – IPS

Dự án học tập là một trong những phương pháp học tập chủ động, kết hợp liên môn và tạo được sự hào hứng tham gia của các em học sinh. Trong quá trình thực hiện dự án “Em yêu nước sạch”, các em học sinh khối 3 đã trở thành những tuyên truyền viên bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức tiết kiệm nguồn nước đến bạn bè, thầy cô. Dự án đã đem đến cho học sinh nhiều kiến thức hữu ích cùng những trải nghiệm thú vị khi được trở thành những “kĩ sư” nhí thực hiện mô hình lọc nước.

Dự án đã giúp các em vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình học tập tại lớp, cùng với nhiều hoạt động, trò chơi để tìm hiểu về nước sạch và bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện dự án, học sinh cũng đã thể hiện năng khiếu thẩm mỹ, sự sáng tạo qua những tác phẩm tranh vẽ, sản phẩm tái chế. Thông qua các sản phẩm đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bản thân, cùng vận động người thân, gia đình và bạn bè chung tay tham gia vào hoạt động ý nghĩa này.

Đặc biệt, với sự hướng dẫn của giáo viên, các em đã tìm hiểu và thực hiện được những mô hình lọc nước sinh học nhằm tái sử dụng nguồn nước cho các mục đích khác nhau và thuyết trình sản phẩm trước thầy cô, bạn bè trong buổi báo cáo dự án.